Archiwalne

Bitwa pod Grunwaldem

Na największej makiecie bitwy pod Grunwaldem, która powstaje z inicjatywy Litewskiego Instytutu Historii i spółki akcyjnej AB „Stumbras”, dzisiaj umieszczono pierwszego wojownika

Na największej makiecie bitwy pod Grunwaldem, która powstaje z inicjatywy Litewskiego Instytutu Historii i spółki akcyjnej AB „Stumbras”, dzisiaj umieszczono pierwszego wojownika. Symboliczna pierwsza figura wojownika spod Grunwaldu odlana i pomalowana zgodnie z zaleceniami historyków, została umieszczona na prawie gotowej makiecie pola bitwy pod Grunwaldem. Zbieranie materiałów na temat bitwy pod Grunwaldem oraz wykonanie ukształtowania makiety – zbiorników wodnych, mokradeł, roślinności na powierzchni 20 metrów kwadratowych – trwało ponad dwa miesiące.

Na gotowej makiecie bitwy pod Grunwaldem będzie ponad 1100 figurek wojowników, które są tworzone i odlewane na Litwie. Obecnie zakończono ukształtowanie makiety odzwierciedlające prawdziwe pole bitwy pod Grunwaldem – na podstawie mapy topograficznej ukształtowano wzgórza, na makiecie przedstawiono jezioro Lubieńskie oraz zaznaczono cztery najbliższe miasteczka – Grunwald, Stębark, Łodwigowo i Ulnowo.

Jak powiedział przewodniczący grupy historyków projektu „Grunwaldowi 600” Darius Baronas, najpierw są tworzone figurki rycerzy Zakonu, ponieważ najwięcej wiarygodnych danych na temat uzbrojenia dotyczy właśnie tych wojowników.

„Taka kolejność prac w pewnym sensie pokrywa się z rozpoczęciem rzeczywistej akcji na polu bitwy, ponieważ Krzyżacy rzeczywiście pierwsi dotarli do pól grunwaldzkich i przygotowali się do boju. Tworzenie szkiców wojowników litewskich i polskich obecnie są na końcowym etapie; wkrótce rozpocznie się praca nad ich odlewem. Jako ostatnie zostaną wykonane figurki głównych postaci. Najważniejsze postacie, takie jak Jagiełło, Witold czy Ulrich von Jungingen, pojawią się dopiero wówczas, gdy wszyscy ich żołnierze będą uszeregowani,” – mówi D.Baronas.

Dyrektor marketingu „Stumbrasa” Algirdas Čiburys twierdzi, że wygląd makiety już teraz przerósł oczekiwania spółki.

„Rozpoczynając ten bezprecedensowy projekt, mogliśmy jedynie wyobrażać sobie, jak będzie wyglądać makieta i jaka będzie jej skala. Obecnie, gdy wyłoniły się wszystkie kształty i wielu szczegółów makiety, jesteśmy pewni, że ta inwestycja „Stumbrasa” nie pójdzie na marne – makieta o takiej wielkości i szczegółowości sama w sobie stanie się punktem przyciągania nawet dla tych, kto mało interesuje się historią, dlatego główny cel tego projektu – uczczenie jubileuszu bitwy pod Grunwaldem i przypomnienie rodakom znaczenia tej bitwy, na pewno zostanie osiągnięty,” – mówi A.Čiburys.

Według niego, rekordowa skala makiety już rzuciło niejedno wyzwanie.

„Zakupiliśmy całą sztuczną trawę w litewskich sklepach minimodelarskich, ale i tak jej zabrakło, dlatego rzeźba makiety na razie jest „obsadzona” jedynie częściowo – czekamy na nową partię trawy z Niemiec. Podobna sytuacja jest ze sztucznymi drzewami, których na makiecie będzie około 400 – nikt nie miał takiej ilości na Litwie, dlatego trzeba było złożyć oddzielne zamówienie”, – mówi A.Čiburys.

Oprócz wspomnianych uczestników projektu, pierwsze figurki umieścili także: dyrektor Litewskiego Instytutu Historii Rimantas Miknys, dyrektor Litewskiego Muzeum Narodowego Birutė Kulnytė, wykonawca makiety Robertas Vaičiulis.

Grupa robocza składająca się z pięciu historyków, na podstawie różnych źródeł historycznych, ułożyła decydującą scenę bitwy pod Grunwaldem – pułki pod wodzą Witolda po powrocie na pole bitwy zadają Zakonowi decydujący cios. Tę scenę na makiecie odzwierciedli ponad 1100 figurek. Zostaną odtworzone także inne szczegóły historyczne, na przykład, obserwatorzy bitwy śledzący jej przebieg z nieopodal rosnących dębów.

Przewiduje się, że makieta bitwy pod Grunwaldem zostanie zakończona do dnia rocznicy bitwy – 15 lipca. Prace nad makietą są realizowane w warsztatach Litewskiego Muzeum Narodowego; później makieta będzie przeniesiona do pomieszczeń muzeum, gdzie latem zostanie udostępniona dla wszystkich odwiedzających. Litewskie Muzeum Narodowe specjalnie dostosuje przestrzeń dla ekspozycji makiety bitwy pod Grunwaldem. Informacja na temat projektu w Internecie jest dostępna w witrynie Zalgiriui600.lt oraz w specjalnie w tym celu utworzonej grupie na Facebooku.

Stumbras / Na największej makiecie bitwy pod Grunwaldem, która powstaje z inicjatywy Litewskiego Instytutu Historii i spółki akcyjnej AB „Stumbras”, dzisiaj umieszczono pierwszego wojownika

Aby wejść na tę stronę, musisz potwierdzić, że jesteś pełnoletni.

Czy jesteś pełnoletni?